Grimur Kemiprov 2

Övningen är skapad 2019-03-27 av blackbone. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ammoniumjon NH₄+
 • sulfidjon S2-
 • kvävejon N3-
 • karbonatjon CO₂2-
 • tennjon Sn2+
 • kopparjon Cu2+
 • vätekarbonatjon HCO₃-
 • silverjon Ag+
 • oxoniumjon H₃O+
 • sulfatjon SO₄2-
 • salpetersyra HNO₃
 • fosfatjon PO₄3-
 • hydroxidjon OH-
 • blyjon Pb2+
 • zinkjon Zn2+
 • vätefosfatjon HPO₄2-
 • nitratjon NO₃-
 • svavelsyra H₂SO₄
 • saltsyra HCl
 • vätesulfatjon HSO₄-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grimur-kemiprov-2.8997256.html

Dela