Grekiska suffix

Övningen är skapad 2018-05-19 av Nallebus. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • -algi smärta
 • -asteni svaghet
 • -cele bråck
 • -centes punktion
 • -ektasi utvidgning
 • -ektomi bortskärning
 • -genes alstring
 • -grafi röntgen
 • -(h)emi blod, i blodet
 • -i abstraktion
 • -iasis sjukdom
 • -it inflammation
 • -logi lära
 • -lys lösning
 • -odyni smärta
 • -om svulst, tumör
 • -os sjukdom
 • -pati lidande
 • -peni brist
 • -plegi förlamning
 • -pné andning
 • -ptos framfall
 • -ptys spottning
 • -ragi blödning
 • -rexi bristning
 • -ré flöde
 • -schis klyvning
 • -skopi betraktande undersökning
 • -stomi operativ öppning
 • -tomia snitt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-suffix.8255827.html

Dela