grekiska substantivsuffix

Övningen är skapad 2019-03-23 av Mathilda90. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • algia smärta
 • ectasia utvidgning
 • ectomia bortskärning
 • graphia registrering med bild
 • haemia blod, i blodet
 • ia abstraktion
 • iatria läkekonst
 • itis inflammation
 • logia lära
 • mania galenskap
 • oma svulst
 • osis sjukdom
 • pathia lidande
 • philia dragning till
 • phobia fruktan
 • pnoea andning
 • rhaphia sutur
 • scopia betraktande
 • stomia operationförbindelse
 • tomia snitt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-substantivsuffix.8987461.html

Dela