Grekiska substantivssuffix

Övningen är skapad 2019-04-14 av Maria77. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rhexia (myorrhexia) bristning (muskelbristning)
 • rhoea (lymporrhoea) flöde (lymfflöde)
 • schisis (cheiloschisis) klyvning (läppspalt)
 • scopia (laproscopia) betraktande (bukinspektion)
 • stasis (bacteriostasis) stoppande/stockning (hejdande av bakterie)
 • stomia operativ förbindelse/öppning
 • algia (cephalalgia) smärta (huvudvärk)
 • asthenia (psychasthenia) svaghet (bristande självstyrka)
 • atresia (proctatresia) utan öppning (frånvaro av ändtarmsöppning)
 • cele (colpocele) bråck (slidbråck)
 • centesis (amniocentesis) punktion (fostervattenprov)
 • penia (erythropenia) brist (brist på röda blodkroppar)
 • pexia (nephropexia) fixering (fixering av njure)
 • pathia (myelpathia) lidande (ryggmärgslidande sjukdom)
 • osis (neurosis) sjukdom (nervsjukdom)
 • oma (melanoma) svulst (pigmensvulst)
 • odynia (oesophagdynia) smärta (smärta i matstrupen)
 • mania galenskap
 • lysis (osteolysis) lösning/lösgörande (benupplösning)
 • logia (cardiologia) lära (vetenskapen om hjärtat)
 • itis (otitis) inflammation (öroninflammation)
 • ismus (embolismus) abstraktion (blodproppssjukdom)
 • iatria (geriatria) läkekonst (ålderdomsläkekonst)
 • iasis (cholelithiasis) sjukdom (gallstensliknande)
 • ia (anatomia) sjukdom (kroppens uppdelning)
 • hexia (pyr(h)exia) tillstånd (febertillstånd)
 • haemia (uraemia) blod, i blodet (urin i blodet)
 • graphia (pneumographia) registrering med kurva (röntgen efter luftinblåsning)
 • genesis (pathogenesis) alstring (en sjukdoms uppkomst)
 • ectomia (splenectomia) bortskärning (operativt avlägsnande av mjälten)
 • ectasia (angiectasia) utvidgning (kärlutvidgning)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-substantivssuffix.9036773.html

Dela