Grekiska prefix

Övningen är skapad 2019-09-25 av Oliven93. Antal frågor: 88.
Välj frågor (88)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • A icke
 • akro topp, spets
 • ana upp uppför
 • andro mans
 • angio blodkärl
 • anti mot
 • apo bort
 • astro stjärna
 • baty djup djuphavs
 • bio liv
 • cyklo ring cirkel
 • demo folk
 • dermo hud
 • di två dubbel
 • dia mellan
 • disko skiva
 • dynamo kraft
 • dys svår illa
 • ek ut bort
 • endo inne inom
 • epi på till
 • eu gott väl
 • eury bred
 • exo utåt
 • fil vän
 • gastro mage
 • gen alstra
 • geo jord
 • gonio vinkel
 • grafo skriva
 • helio sol
 • hemi halv
 • hepta sju
 • hetero olika
 • hexa sex
 • holo fullständig
 • homeo lik
 • homo lik
 • hydro vatten
 • hyper över
 • hypo under
 • idio egen
 • iso lika
 • karyo kärna
 • kata nedåt
 • kin rörelse
 • kromo färg
 • krono tid
 • kryo is kyla
 • krypto dolt
 • leuko vit
 • lipo fett
 • makro stor
 • mega stor
 • meso mitt medel mellan
 • metro mått mätning moder
 • mikro liten
 • mono ensam
 • morfo form
 • myo muskel
 • nekro döden lik
 • neo ny
 • oligo fåtalig
 • oro berg
 • ort rätt
 • paleo gammal
 • pan all hel
 • pato sjukdom
 • penta fem
 • poly många
 • proto första
 • pseudo falsk oäkta
 • pyro eld
 • sklero hård
 • socio social
 • steno smal
 • stereo tredimensionell
 • super över extra
 • supra över ovanför
 • sym samman
 • syn samman
 • tele fjärran
 • teo gud
 • termo tempratur
 • tetra fyra
 • xylo trä
 • zoo djur
 • ärke framstående rang

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-prefix.9291827.html

Dela