Grekiska prefix

Övningen är skapad 2019-02-12 av spirulina. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • apo av, från
 • epi till, vid,
 • aer, aero luft
 • amfi på båda sidor, omkring
 • pro före, framför, framåt
 • auto själv-, egen
 • eu väl, bra
 • di, dipl två
 • peri runt, runtom
 • sym samman, med
 • anti mot
 • kata ned, från, av
 • ek ut, från
 • erytro röd
 • exo utanför
 • hemat, hemato blod
 • homo gemensam, sam-
 • en in
 • a o- (negerande)
 • endo innanför
 • leuk vit
 • dys dålig, illa
 • mikro liten
 • mono ensam
 • poly mång-
 • neo ny
 • oligo fåtalig, liten
 • orto rak, rät
 • pan, panto all, hel
 • para brevid
 • dia genom
 • meta efter, bakom
 • pro före, framför
 • pseudo falsk
 • hemi halv
 • hypo under
 • hyper över
 • tele fjärran

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-prefix.8894251.html

Dela