Grekiska och latinska orddelar P-Ö

Övningen är skapad 2021-08-05 av suzanna01. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pati lida
 • patogen sjukdomsframkallande
 • patri fader
 • pater katolsk präst (alltid manlig)
 • pelago hav
 • arkipelag skärgård (före havet)
 • peri runt omkring
 • periskop ubåtskikare
 • pneumo lunga
 • pneumatisk tryckluftsdriven
 • proto ursprung
 • prototyp de första provexemplaret
 • psyko själ, sinne
 • psykos sjukligt sinnestillstånd
 • puri rening
 • puritan renlevnadsman
 • pyro eld, feber
 • antipyrin febernedsättande medel
 • reg styrelse, ledning
 • regent statsöverhuvud, härskare
 • san sundhet
 • sanatorium kuranstalt, vilohem
 • saurus ödla
 • brontosaurus en förhistorisk ödla
 • seismo jordbävning
 • seismograf jordskalvsmätare
 • sexu kön
 • sexualitet könsliv
 • skop se
 • teleskop astronomisk kikare
 • skript skrivelse
 • deskriptiv beskrivande
 • sofi visdom, kunskap
 • filosofi kärlek till visdom
 • spekt iakttagelse
 • retrospektiv tillbakablickande
 • tek samling
 • artotek konstverkssamling
 • teo gud
 • ateist gudsförnekare
 • terra jord
 • territorium landområde
 • topo plats
 • topografi lokal geografi
 • urb stad
 • urbanisera göra stadslik
 • ultimo sista
 • ultimatum sista ordet
 • veri sann
 • verifiera bestyrka riktigheten av
 • vok röst
 • vokalist refrängsångare
 • xylo trä
 • xylograf träsnidare
 • zoo djur
 • zootomi djuranatomi
 • ärke den förnämste
 • ärkebiskop landets främste biskop
 • ör, ös arbetsutförare
 • sufflör replikviskare vid teatern

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-och-latinska-orddelar-p-o.10456858.html

Dela

Annonser