Grekiska och latinska efterled (suffix)

Övningen är skapad 2021-01-17 av andreas_essen. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • -algi smärta, värk
 • -antrop människa
 • -bar tryck
 • -bios liv
 • -cid dödande
 • -cyt cell
 • -dox mening, åsikt
 • -eder yta
 • -emi blod
 • -ergi arbete
 • -fil hysa kärlek för, vara benägen att
 • -fobi intensiv, irrationell rädsla mot något
 • -fon ljud
 • -gen alstra, generera, framställa
 • -gnos kunskap om, insikt i
 • -gon vinkel, hörn
 • -graf apparat för registrering
 • -grafi skrivning, beskrivning, registrering
 • -gram något uppritat, skriver eller ritad figur
 • -gyn kvinna
 • -ism att ha en viss egenskap
 • -it inflammation
 • -krati välde, styrelseskick
 • -krom färg
 • -lexi läsa
 • -logi läran om, kunskap
 • -lys upplösning
 • -mani vansinne, sjukligt beteende
 • -meter instrument för mätning
 • -morf form
 • -naut sjöman, farare
 • -nomi lag, kunskap, vetenskap, styre
 • -onym namn, ord
 • -pati känsla, lidande
 • -sfär sfär, klot
 • -skop instrument med vars hjälp man kan observera något
 • -tek samling
 • -typ form, mönster, förebild
 • -valens vara värd, värde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-och-latinska-efterled-suffix.10214826.html

Dela