Grekiska förled

Övningen är skapad 2018-10-22 av ahmedsoliman. Antal frågor: 114.
Välj frågor (114)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a- icke
 • aero- luft
 • akro- topp
 • ambi- dubbel
 • amfi- rund
 • amfibie- fungerar på land och vatten
 • an icke
 • ana- upp eller åter
 • andro- gäller män
 • angio- kärl
 • anti- mot
 • antropo- människa
 • apo- bort från
 • astro- stjärna
 • auto- av sig själv
 • baty- djup-
 • biblio- bok
 • bio- liv
 • cyklo- ring
 • demo- folk
 • dermo- hud
 • di- två eller dubbel
 • dia- mellan
 • disko- skiva
 • dynamo- kraft
 • dys- svår
 • ek- ut
 • eko- hushålls
 • ekto- utåt
 • en- i
 • endo- inne
 • eu- gott
 • eury- bred
 • exo- utåt
 • fil- vän eller intresserad av
 • gastro- mage
 • gen- alstra
 • geo- jord
 • gonio- vinkel
 • grafo- skriva
 • helio- sol
 • hemi- halv
 • hepta- sju
 • hetero- olika
 • hexa- sex
 • holo- hel
 • homeo- lik
 • hydro- vatten
 • hygro- luftfuktighet
 • hyper- över eller utöver
 • hypo- under eller nedsatt
 • idio- själv
 • iso- samma
 • karyo- kärna
 • kata- nedåt
 • kerato- horn
 • kin- rörelse
 • kir- hand
 • kromo- färg
 • krono- tidsindelning
 • kryo- kyla
 • krypto- dolt
 • leuko- vit
 • lipo- fett
 • makro- stor
 • mega- stor
 • megalo- stor
 • meso- medel
 • meta- förändring
 • meta- att studera sig själv
 • meta- läge mellan eller bakom
 • metro- mått
 • metro- moder
 • mikro- liten
 • mono- ensam
 • morfo- form
 • myo- muskel
 • nekro- döden eller lik
 • neo- ny
 • oligo-
 • onomato- namn
 • oro- berg
 • ort- riktig
 • orto- rak
 • paleo- gammal
 • pan- all eller hel
 • para- bredvid
 • pato- sjukdom
 • penta- fem
 • peri- runtom
 • petro- klippa
 • piezo- tryck
 • pneumo- lunga
 • poly- många
 • proto- första
 • pseudo- falsk
 • pyro- eld
 • rhizo- rot
 • sklero- hård
 • socio- samhällelig
 • steno- trång
 • stereo- tredimensionell
 • stereo- fast form
 • super- över
 • supra- över
 • sym- samman
 • syn- samman
 • tele- på avstånd
 • teo- gud
 • termo- värme
 • tetra- fyra
 • xylo- trä
 • zoo- djur
 • ärke- framstående rang

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-forled.8612483.html

Dela