Grekiska förled

Övningen är skapad 2017-05-31 av rudolfhess. Antal frågor: 110.
Välj frågor (110)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a icke
 • aero luft
 • akro topp, spets
 • ambi bägge, dubbel, på två sätt
 • amfi omkring, på båda sidor, rund
 • an icke
 • ana uppför, åter
 • andro mans, som gäller män
 • angio blodkärl
 • anti mot
 • antropo människa
 • apo bort, bort från
 • astro stjärna
 • auto själv, egen, av sig själv
 • baty djup, djuphavs
 • biblio bok
 • bio liv
 • cyklo ring, cirkel
 • demo folk, befolkning
 • dermo hud
 • di två, dubbel
 • dia mellan, över, isär
 • disko skiva, grammofonskiva
 • dynamo kraft
 • dys svår, dålig, illa fungerande
 • ek ut, bort från
 • eko hushålls, miljö, ekologisk
 • ekto utåt, utanför, utanpå
 • en i, in, inuti
 • endo inne, inom, inuti
 • epi , till, efter
 • eu gott, väl
 • eury bred, vid
 • exo ut, utåt
 • fil vän, som tycker om
 • gastro mage
 • gen alstra
 • geo jord
 • gonio vinkel
 • grafo skriva
 • helio sol
 • hemi halv, till hälften
 • hepta sju
 • hetero olika
 • hexa sex
 • holo hel, fullständig
 • homeo lik, liknande
 • hydro vatten
 • hygro luftfuktighet
 • hyper över, utöver, förhöjd, stegrad
 • hypo under, nedsatt, minskad
 • idio egen, själv
 • iso lik, lika stor, samma
 • karyo kärna, cellkärna
 • kata ned, nedåt, fel
 • kerato horn, förhornad
 • kin rörelse
 • kir hand, händer
 • kromo färg, färgad
 • krono tid, tideräkning
 • kryo kyla, is, låg temperatur
 • krypto dolt, okänt
 • leuko vit
 • lipo fett
 • makro stor, lång
 • mega stor
 • megalo stor
 • meso mitt, medel, mellan
 • meta förändring, övergång från ett tillstånd till ett annat, liknande som studerar sig själv
 • metro mått, mätning, moder
 • mikro liten
 • mono ensam, enkel
 • morfo form
 • myo muskel
 • nekro döden, lik
 • neo ny
 • oligo , fåtalig, bristande
 • onomato namn
 • oro berg
 • ort riktig, rätt
 • orto rak, rätt
 • paleo gammal, forntida
 • pan all, hel
 • para bredvid, vid, längs med, bortom
 • pato sjukdom
 • penta fem
 • peri om, kring, runtom
 • petro klippa, sten
 • piezo tryck
 • pneumo luft, lunga
 • poly många, mångfaldig
 • proto första, grund, förnämst, urtyp
 • pseudo falsk, oäkta, skenbar
 • pyro eld, upphettning, feber
 • rhizo rot
 • sklero hård
 • socio social, samhällelig
 • steno trång, smal
 • stereo tredimensionell, med fast, oföränderlig form
 • super över, ovanför, förbi, extra, ytterligare
 • supra över, ovanför
 • sym samman
 • syn samman
 • tele fjärran, som verkar på avstånd
 • teo gud
 • termo värme, temperatur
 • tetra fyra
 • xylo trä
 • zoo djur
 • ärke anger framstående rang

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-forled.7353093.html

Dela