Grekiska förled (prefix)

Övningen är skapad 2021-01-17 av andreas_essen. Antal frågor: 109.
Välj frågor (109)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a icke, inte, negerande betydelse
 • aero luft
 • ana åter
 • andro mans, som gäller män
 • akro topp, spets
 • angio blodkärl
 • ambi bägge, på bägge sidor, dubbel, på två sätt
 • anti mot, som är motstående till något
 • amfi omkring, på båda sidor, rund
 • antropo människa
 • amfibie som kan fungera både på vatten och land, groddjur
 • apo bort, bort från
 • an icke, negerande betydelse, negativ betydelse
 • astro stjärna
 • ana upp, uppför
 • auto själv, egen, av sig själv
 • baty djup, djuphavs
 • biblio bok
 • ek ut, bort från
 • eko hushålls, miljö, ekologiskt
 • bio liv
 • ekto utåt, utanför, utanpå
 • cyklo ring, cirkel
 • en i, in, inuti
 • dermo hud
 • endo inne, inom, inuti
 • di två, dubbel
 • epi , till, efter
 • dia mellan, över, isär
 • eu gott, väl
 • disko skiva, grammofonskiva
 • eury bred, vid
 • dynamo kraft
 • exo ut, utåt
 • dys svår, dålig, illa fungerande
 • fil vän, som tycker om
 • hexa sex
 • gastro mage
 • holo hel, fullständig
 • gen alstra
 • homeo lik, liknande
 • homo lik, liknande
 • geo jord
 • gonio vinkel
 • hydro vatten
 • grafo skiva
 • hygro luftfiktighet
 • helio sol
 • hyper över, utöver, förhöjd, stegrad
 • hemi halv, till hälften
 • hypo under, nedsatt, minskad
 • hepta sju
 • idio egen, själv
 • hetero olika
 • iso lik, lika stor, samma
 • karyo kärna, cellkärna
 • lipo fett
 • makro stor, lång
 • mega stor
 • megalo stor
 • meso mitt, medel, mellan
 • meta (flera betydelser) förändring, bakom, bredvid, studera sig själv
 • metro (2 betydelser) mått, mätning, moder
 • kata ned, nedåt, fel
 • kerato horn, förhornad
 • kin rörelse
 • kir hand, händer
 • krono tid, tidsindelning, tideräkning
 • kryo kyla, is, låg temperatur
 • krypto dolt, okänt
 • leuko vit
 • mikro liten
 • mono ensam, enkel
 • ort riktig, rätt
 • orto rak, rät
 • paleo gammal, forntida
 • morfo form
 • myo muskel
 • nekro döden, lik
 • neo ny
 • oligo , fåtalig, bristande
 • onomato namn
 • oro berg
 • pan all, hel
 • para bredvid, vid, längs med, bortom
 • pato sjukdom
 • penta fem
 • peri om, kring, runtom
 • petro klippa, sten
 • piezo tryck
 • pneumo luft, lunga
 • poly många, flera
 • proto första, grund, urtyp
 • pseudo falsk, oäkta
 • pyro eld, upphettning, feber
 • rhizo rot
 • sklero hård
 • socio social, samhällelig
 • steno trång, smal
 • stereo (2 betydelser) tredimensionell, med fast, oföränderlig form
 • super, supra över, ovanför, förbi
 • sym, syn samman
 • tele fjärran, som verkar på avstånd
 • teo gud
 • termo värme, temperatur
 • tetra fyra
 • xylo trä
 • zoo djur
 • ärke anger framstående rang, högt uppsatt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-forled-prefix.10214689.html

Dela

Annonser