Grekiska basmorfem sida 115-120

Övningen är skapad 2020-03-27 av pygmen. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arthr led
 • cyt cell
 • gastr magsäck
 • my muskel
 • nephr njure
 • neur nerv
 • pneum(on) lunga
 • psych själ, sinne
 • pyr eld, feber
 • aesthes förnimmelse
 • bas grund, gång
 • brachy kort
 • crypt dold
 • glyc söt
 • glycy sötma
 • gnost kunskap
 • kin(es) rörelse
 • lip fett
 • log ord, lära
 • macr stor
 • mega(l) stor
 • metr mått, mätning
 • micr liten
 • mne(s) minne
 • necr död
 • nom lag, lära
 • phag äta, svälja
 • phon ljud, röst
 • phos ljus
 • phys växa
 • scler hård
 • sept förruttnelse, förgiftning
 • sten trång
 • tachy snabb
 • therm värme
 • ton spänning, tryck
 • tox(ic) gift
 • troph näring
 • ur urin(vägar)
 • xer torr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-basmorfem-sida-115-120.9698104.html

Dela