Grekiska adjektivsuffix

Övningen är skapad 2019-11-18 av Fladdermusmos. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • -ic(us) som har att göra med
 • colicus tjocktarms-
 • hepaticus lever-
 • splenicus mjält-
 • cardiacus hjärt-, övre magmuns-
 • coeliacus som hör till bukhålan
 • iliacus tarmbens-
 • -i --> -ac(us) som har att göra med
 • -sis --> -tic(us) som har att göra med
 • -e(us) som har att göra med
 • acusticus hörsel-, ljud-
 • amnesticus som avser amnesi, minnesförlust
 • diagnosticus diagnos-
 • coccygeus, coccygealis, coccygicus svansbens-
 • laryngeus struphuvuds-
 • meningeus hjärnhinne-
 • phalangeus fingerbens-, tåbens-
 • pharyngeus, pharyngealis, pharyngicus svalg-
 • oesophageus, oesophagealis, oesophagicus matstrups-
 • carpeus handlovs-
 • tarseus vrist-
 • -eus kan byggas ut med latinskt suffix -alis som har att göra med
 • -sia --> -tic(us) som har att göra med
 • paralyticus förlamnings-
 • apoplecticus slaganfalls-
 • -e(us) kan ofta bytas ut mot -ic(us) som har att göra med
 • cuboideus tärningslik
 • ethmoideus sillik
 • xiphoideus svärdslik
 • -id(es) lik(nande)
 • kolloid limliknande
 • mongoloid mongolliknande
 • antropoid människoliknande
 • asteroid stjärnliknande, småplanet
 • -gen(es) 1. objekt eller 2. subjekt 1. alstrande, framkallande 2. alstrad, framkallad
 • cancerogena cancerframkallande (ämnen)
 • neurogen (smärta) smärta framkallad från en nerv
 • bacteriogenes bakteriealstrande eller alstrad av bakterier
 • endogenes av inre orsak
 • exogenes av yttre orsak
 • heterogenes olikartad
 • homogenes likartad
 • myogenes härrörande från muskler
 • pathogenes sjukdomsalstrande
 • psychogenes härstammande från psyket, själsligt betingad
 • toxicogenes giftalstrande eller orsakad av förgiftning
 • virogenes framkallad av virus
 • -trop(ic)(us) riktad mot, inverkande på
 • tropos vändning
 • androtrop(ic)us som främst drabbar män
 • gynaecotrop(ic)us som främst drabbar kvinnor
 • cytotrop(ic)us inverkande på celler
 • ergotrop(ic)us inriktad på arbete, aktiverande på ämnesomsättningen
 • gonadotrop(ic)us som påverkar könskörtlarna
 • psychotrop(ic)us som påverkar själslivet
 • thyreotrop(ic)us som styr sköldkörteln och dess funktioner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-adjektivsuffix.9450308.html

Dela