grekiska adjektivsuffix

Övningen är skapad 2019-03-23 av Mathilda90. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • -icus som har att göra med
 • eus som har att göra med
 • ides liknande
 • genes alstrande, framkallande
 • endogenes av inre osak
 • exogenes av yttre orsak
 • heterogenes olikartad
 • homogenes likartad
 • pathogenes sjukdomsalstrande
 • psychogenes själsligt betingat
 • myogenes färrörande från muskler
 • toxicogenes giftalstrande
 • virogenes framkallad av virus
 • topicus riktad mot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-adjektivsuffix.8987453.html

Dela