grammatik glosor

Övningen är skapad 2017-09-14 av eliinmlarsson. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • namn på personer, platser, saker, känslor, aktiviteter substantiv
 • något som har hänt, händer eller kommer att hända, går att sätta att framför verb
 • Beskrivande ord, som förklarar hur något eller någon är och ser ut, förklarar substantivet adjektiv
 • Säger något om verbet, hur verbet utförs ex" bilen kör snabbt" adverb
 • används för att ersätta namn på personer pronomen
 • anger läge och även riktning preposition
 • små bindeord som fungerar mellan satser av samma ordklass, ex och eller men konjunktion
 • inleder bisatser och är underordnade konjunktioner subjunktioner
 • utropsord som är oböjliga. känsloladdade och kan vara ljudhärmande interjektioner
 • grundtal, ordningstal, romerska och arabiska siffror räkneord
 • sånt som går att ta på, se, höra, känna och lukta på konkreta substantiv
 • sådant som endast kan uppfattas med tanken eller känslan exempelvis känslor, miljövård, rekord, lektion, kultur abstrakt substantiv
 • enskilda personer eller företeelser, stor bokstav. ex: Eva, Malmö, Dagens Nyheter egennamn
 • hur många det handlar om, antal, substantiv har två stycken sådana och det är singular och plural numerus
 • Delar in substantivet efter bestämd artikel, en-ord och ett-ord genus
 • en-ord utrum
 • ett-ord neutrum
 • vi har två stycken av dessa i Svenska, det beskriver icke-ägande eller ägande kasus
 • grundform i kasus nominativ
 • ägandeform från kasus, där man lägger till ändelsen -s genitiv
 • namn för de olika tidsformer som verb anger tempus
 • nutid presens
 • dåtid preteritum
 • något som är avslutat ex: "en butik har öppnat""bilen har rusat" perfekt
 • bildas med hjälpverbet hade, handlingar eller tillstånd som var avslutade innan något annat hände pluskvamperfekt
 • framtidsform futurum
 • skulle+infinitiv, sådant som skulle kunna hända på vissa vilkor futurum-preteriti
 • När adjektivet böjs ut med ändelser och substantivet bestämmer hur det böjs ex beroende på hur många det är kongruensböjning
 • När adjektivs böjs beroende på om det är neutrum eller utrum.en röd bil, ett rött hus kongruensböjning
 • tre jämförelsegrunderna, ex fin, finare, finast positiv, komparativ, superlativ
 • adverb som besvarar frågan när? var, varifrån? ex: där, här, hemma rumsadverb
 • adverb som besvarar frågan när? ex: aldrig, oftast, sällan, snart tidsadverb
 • adverb som besvarar frågan hur? bra, illa, gärna, slarvigt, noga sättsadverb
 • adverb med beskrivande småord som lagom, lite, ganska gradadverb
 • anger talarens attityd till det som sägs ex"de har tyvärr flyttat" tyvärr, möjligen, ju satsadverb
 • ord för jag han ni personliga pronomen
 • betecknar ägaren av något, ex min, vår, deras, hans, hennes possessiva pronomen
 • syftar tillbaka på något i satsen. Ex: Jag skyndade mig reflexiva pronomen
 • syftar tillbaka på ett ord som nämnts tidigare, inleder bisatser relativa pronomen
 • man tar ett verb och förser det med en preposition ex: ta upp, gå under, skriva ut partikelverb

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grammatik-glosor.7513608.html

Dela