grammatica, ce+ci sono, verbi ere+are,fare

Övningen är skapad 2018-12-10 av rossford2001. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • c´é, ci sono det finns
  • parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano prata
  • prendo, prendi, prende, prendiamo, prendete, prendono ta
  • faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno att göra
  • sono, sei, é, siamo, siete, sono vara/är
  • ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno ha

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grammatica-ceci-sono-verbi-ereare-fare.8746566.html

Dela