Grammar

Övningen är skapad 2019-11-25 av zuzannagnap. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I have jag har
 • you have du har
 • he has han har
 • she has hon har
 • it has den/det har
 • we have vi har
 • they have de har
 • to be att vara
 • is, are, am är
 • I am jag är
 • you are du är
 • he is han är
 • she is hon är
 • it is den/det är
 • we are vi är
 • they are de är

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grammar.9291797.html

Dela