Grammar verb

Övningen är skapad 2020-02-14 av Susgus1. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hold, held, held hålla
 • hurt, hurt, hurt skada, såra
 • keep, kept, kept behålla, hålla
 • know, knew, known kunna, veta
 • lay, laid, laid lägga
 • lead, led, led leda
 • lean, leant, leaned luta
 • leave, left, left lämna
 • lend, lent, lent låna
 • let, let, let låta
 • lie, lay, lain ligga
 • lose, lost, lost förlora
 • make, made, made göra
 • mean, meant, meant betyda
 • meet, met, met möta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grammar-verb.9638301.html

Dela