Grade 9, Unit 1: Crime and Punishment (2)

Övningen är skapad 2016-10-02 av CeciliaKoala. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • offender lagbrytare, gärningsman
 • juvenile delinquent ungdomsbrottsling
 • shoplifter snattare
 • burglar inbrottstjuv
 • robber rånare
 • murderer mördare
 • rapist våldtäktsman
 • kidnapper kidnappare
 • drug dealer/pusher knarklangare
 • wife-beater hustrumisshandlare
 • paedophile pedofil
 • vandal klottrare
 • serial killer seriemördare
 • fines böter
 • compensation/damages skadestånd
 • released on bail fri mot borgen
 • suspended sentence villkorlig dom
 • probation övervakning
 • imprisonment fängelsestraff
 • community service samhällsservice
 • juvenile prison ungdomsfängelse
 • death penalty/capital punishment dödsstraff
 • electronic tag/tagging fotboja/ha fotboja
 • deed gärning
 • the accused den åtalade
 • victim brottsoffer
 • gain byte (vid t.ex. rån)
 • evidence bevis
 • body search kroppsvisitering
 • arrest/take into custody häkta
 • autopsy obduktion
 • trial rättegång
 • prosecutor åklagare BE
 • judge domare
 • the defense försvaret/försvarssidan
 • inquiry/interrogation förhör
 • hearing vittnesförhör
 • testify vittna
 • verdict juryns beslut
 • sentence dom (best. av domaren); döma
 • attorney åklagare AE

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grade-9-unit-1-crime-and-punishment-2.6617393.html

Dela