GRACIAS 8, KAP 4B

Övningen är skapad 2019-01-21 av Edasp. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • du kan puedes
 • dricka beber
 • utan sin
 • strålande estupendo
 • först primero
 • jag vet att sé que
 • behöva necesitar
 • vara säker estar seguro
 • sola tomar el sol
 • tjäna ganar
 • på samma gång al mismo tiempo
 • jag tycker me parece
 • ikväll esta noche
 • om si
 • det är fint väder hace buen tiempo
 • folket la gente
 • hur mycket? ¿cuánto?
 • betala pagar
 • i timmen a la hora

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-8-kap-4b.8817916.html

Dela