GRACIAS 8, KAP 1B

Övningen är skapad 2019-01-21 av Edasp. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sólo bara
 • un poco de lite
 • ahora nu
 • su hans, hennes
 • la madre mamman
 • va a han ska
 • ir , åka
 • no sabe han vet inte
 • ¿dónde está? var ligger det?
 • ¡escucha! lyssna!
 • escuchar lyssna
 • a la izquierda de till vänster om
 • el banco banken
 • perdón ursäkta
 • otra vez en gång till
 • más despacio långsammare
 • mirar att titta
 • al lado de vid sidan om
 • ah, jaså
 • claro självklart
 • de nada det gör inget

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-8-kap-1b.8817249.html

Dela