Gracias 8 glosor 3

Övningen är skapad 2018-09-20 av sk-xlq50f4a7z. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • más tarde senare
 • salgo jag går ut
 • haces du gör
 • depende det beror på
 • a veces ibland
 • estamos vi är
 • la plaza torget
 • el parque parken
 • al cine på bio
 • la fiesta festen
 • entre bland, mellan
 • escolar skol-
 • la asignatura skolämnet
 • la educación física idrotten (skolämnet)
 • por la mañana på morgonen/förmiddagen
 • por la tarde på eftermiddagen
 • terminar att sluta
 • bastante ganska
 • temprano tidigt
 • ¿a qué hora? vilken tid?
 • empieza börjar den

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-8-glosor-3.8460944.html

Dela

Annonser