GRACIAS 7, kap 9A

Övningen är skapad 2019-02-13 av Edasp. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • los días de la semana veckodagarna
 • lunes måndag
 • martes tisdag
 • miércoles onsdag
 • jueves torsdag
 • viernes fredag
 • sábado lördag
 • domingo söndag
 • fin de semana helg
 • ¿a qué hora? vilken tid?
 • por la mañana på morgonen, på förmiddagen
 • desayunar äta frukost
 • porque därför att
 • por la tarde på eftermiddagen
 • por la noche på natten
 • cenar äta middag
 • luego, después sedan
 • durante under (om tid)
 • todo/a hela, alla
 • la noche natten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-7-kap-9a.8895246.html

Dela