GRACIAS 7, kap 4b

Övningen är skapad 2019-01-24 av Edasp. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • otra vez En gång till
 • gracias tack
 • no comprendo jag förstår inte
 • ¿qué significa? vad betyder?
 • ¿cómo se dice? hur säger man?
 • en español på spanska
 • no sé jag vet inte
 • ¿me ayudas? kan du hjälpa mig?
 • ¿qué página? Vilken sida?
 • Dinamarca Danmark
 • está en Det ligger i
 • interesante intressant
 • alto hög
 • la ciudad staden
 • por ejemplo till exempel
 • bonito fin
 • habitantes invånare
 • limita con gränsar till
 • entre mellan
 • nombre namn
 • el pueblo byn
 • el río floden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-7-kap-4b.8672319.html

Dela