GRACIAS 7, kap 11B

Övningen är skapad 2019-04-15 av Edasp. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • algún något
 • juntos/as tillsammans
 • divertido/a rolig
 • aburrido/a tråkig
 • tipo de typ av
 • entonces
 • la cosa saken
 • diferente olika, annorlunda
 • mismo/a samma
 • veces gånger
 • una vez en gång
 • a veces ibland
 • claro självklart
 • a casa hemåt / hem
 • en casa hemma
 • aquí här, hit
 • allí där, dit
 • cantar sjunga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-7-kap-11b.9037295.html

Dela