Gott och blandat med mikrobiologi

Övningen är skapad 2019-02-04 av Aliciaj. Antal frågor: 22.




Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 6 huvdgrupper. p plantae
 • 6 huvudgrupper, e excavata
 • 6 huvudgrupper, r rhizaria
 • 6 huvudgrupper, c chromoalveolata
 • 6 huvudgrupper, a amoebozoa
 • 6 huvudgrupper, o opisthokonta
 • Symbios med ärtväxter rhizobium
 • Stadie 1 (malaria) sporozoiten
 • Stadie 2 (malaria) schizonter
 • Stadie 3 (malaria) merozoiter
 • Stadie 4 (malaria) trofozoiten
 • bakterier som iInte tål syre. Dessa kan inte oskadliggöra superoxid och väteperoxid. obligat anaerob
 • bakterier som kräver syre. Detta pga. O2 är den enda elektronmottagaren vid energiutvinningen. obligat aerob
 • bakterier som kan växla mellan syre och syrefria miljöer, växer i båda fakultativt anaerob
 • bakterier som måste leva i miljöer men lägre syrehalt än i luften. Men ändå behöver syre för att överleva mikroaerofil
 • En organism som använder organiskt kol som kolkälla. heterotrof
 • En organism som använder oorganiskt kol som kolkälla. autotrof
 • En organism som använder en organisk energikälla. En organotrof bakterie är alltid heterotrof. organotrof
 • En organism som använder en oorganisk energikälla. Är oftast autotrof. Är i regel specialister och kräver en specifik energikälla. Viktiga primärproducenter i havsdjup med vulkaniska utsläpp. litotrof
 • En organism som behöver tillförsel av någon eller några organiska föreningar. auxotrof
 • En organism som själv kan bilda alla de organiska föreningar de behöver. prototrof
 • Vilka är de 5 makronäringsämnena som alla organismer behöver i relativt stora mängder? kol, kväve, syre, fosfor och svavel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gott-och-blandat-med-mikrobiologi.8867846.html

Dela