Going too Far for Gold / Blueprint v2

Övningen är skapad 2018-10-03 av 020705th. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • drawer byrålåda
 • refuse vägra
 • manufacture tillverka
 • gross total-, brutto-
 • margin vinstmarginal
 • common sense sunt förnuft
 • confident säker
 • obviously tydligen
 • customer kund
 • fashion mode
 • sense känsla
 • disgrace skam
 • edgy kittlande
 • amused road
 • consent samtycke
 • legal fee rättegångskostnad
 • get fined bli bötfälld
 • bottom-line slutresultat
 • fold knäppa ihop
 • execute utföra
 • hesitate tveka
 • sue stämma
 • grant bevilja, ge
 • damages skadestånd
 • replacement ersättare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/going-too-far-for-gold-blueprint-v2.8530715.html

Dela