Glosprov 21/3 - 19

Övningen är skapad 2019-02-28 av nbranzell. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • under täckmantel undercover
 • olika slags various
 • outbildad unskilled
 • klara sig get by
 • krävande demanding
 • dammtorkning dusting
 • hastighet, fart pace
 • hink bucket
 • vätska fluid
 • redskap utensil
 • stanna pull up
 • hygglig, godmodig good-natured
 • sträcka sig från range from
 • uppvisa display
 • tolka interpret
 • tilldela assign
 • avvärja ward off
 • skura scrub
 • trasa rag
 • förmodligen presumably
 • deg dough
 • framfusig pushy
 • lantlig rural
 • köpa purchase
 • medge concede
 • samla assemble
 • storfamilj extended family
 • vägtull toll
 • återbetalning reimbursement
 • statslig urban
 • arbete, yrke occupation
 • obeveklig relentless
 • grubbla brood
 • dagis day care center
 • enkel, anspråkslös humble
 • tröskel threshold
 • mjukna, ge efter relent
 • sova nap
 • övervaka monitor
 • första former
 • senare latter
 • behöva, ta ifrån deprive
 • kläder outfit
 • oskiljaktig inseparable
 • fåfäng vain
 • hiner obstacle
 • eftertryck emphasis
 • fläck patch
 • torka drought
 • ljummen lukewarm
 • angränsande adjacent
 • värdig dignified
 • föreläsning lecture
 • persienner blinds
 • missöde mishap
 • uppror insurrection
 • på grund av on account of
 • pir pier
 • jobb med kroppsarbete blue-collar
 • jobb där man ej smutsar ner sig white-collar
 • bonde peasant
 • förfäder ancestors

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosprov-21-3-19.8929223.html

Dela