Glosor v 7

Övningen är skapad 2017-02-07 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vetenskapsläger science camp
 • skrev wrote
 • en fantastisk tid a great time
 • lärde sig learned
 • till och med even
 • skar upp cut
 • hade på sig wore
 • höll i held
 • tänkte thought
 • intressant interesting
 • köpte bought
 • röra vid touch

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-7.7073612.html

Dela