Glosor v. 7 Malins grupp

Övningen är skapad 2018-02-09 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur? How?
 • Vad? What?
 • När? When?
 • Var? Where?
 • Vilken, vilka? Which?
 • Vem? Who?
 • Vems? Whose?
 • Varför? Why?
 • upptäcktsresande? explorer
 • äventyrare adventurer
 • lyckas manage
 • farlig dangerous
 • överleva survive
 • reach
 • topp peak
 • olyckligtvis unfortunately
 • upptäcka discover
 • genom through
 • andetag breath
 • djup deep
 • ställe spot
 • Stilla Havet the Pacific Ocean
 • schweizisk Swiss
 • vetenskapsman scientist
 • ubåt submarine
 • fullständigt completely
 • yta surface

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-7-malins-grupp.8033625.html

Dela