Glosor v.6

Övningen är skapad 2018-02-03 av livlindblad. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • katastrof disaster
 • tydlig obvious
 • gränsa till border on
 • aktier stocks
 • lämna quit
 • kunna skryta med boast
 • deltagare participant
 • ökning increase
 • öka increase
 • befrämja promote
 • vetenskapsman scientist
 • gen gene
 • tirrfredställa satisfy
 • DNA-kjedjor stretch of DNA
 • nyfiken curious
 • kännetecken characteristic
 • oro, spänning anxiety
 • påverka affect
 • bestämma determine
 • oundvikligt inevitably
 • aktivera trigger
 • förhållande circumstances
 • förfader ancestor
 • jordbävning earthquake
 • möjliggöra enable
 • svara, reagera respond
 • spela, satsa gamble
 • önskvärd desirable
 • överlevnadsegenskaper survival traits
 • avkomma offspring
 • nödvändig essential
 • utveckla develop

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-6.8014507.html

Dela

Annonser