Glosor v. 5 Malins grupp

Övningen är skapad 2018-01-25 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ta av take off
 • medan while
 • farfar, morfar grandad
 • låna borrow
 • keps cap
 • lock lid
 • brätte brim
 • viktig important
 • skriva write
 • regel rule
 • redan already
 • veta know
 • mjuk soft
 • skärm peak
 • fånga catch
 • mot towards
 • himmel sky
 • de flesta most
 • ylle wool
 • bomull cotton
 • justerbar adjustable
 • storlek size
 • passa fit
 • rak flat
 • kanske maybe
 • böja bend
 • trycka press
 • sätta på put on
 • ganska pretty

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-5-malins-grupp.7977602.html

Dela