Glosor v. 48 Malins grupp EXTRA

Övningen är skapad 2017-11-24 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • röra sig move
 • skatt treasure
 • jaga hunt
 • fyra av fire
 • besättning crew
 • skadad damaged
 • fly escape
 • gömställe hiding place
 • vila rest
 • räkna count
 • rymd space
 • vara rädd för fear
 • galen mad
 • mäktig powerful
 • snål mean
 • olycka accident
 • fiende enemy
 • men though
 • mellan between
 • fälla trap
 • gevär gun
 • strid battle
 • ta till fånga capture
 • fängelse jail
 • behålla keep
 • tro think
 • skratta laugh
 • smart clever
 • sova be asleep
 • tyst quietly
 • hitta find
 • släppa ut let out
 • någonsin ever
 • lyfta upp pick up

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-48-malins-grupp-extra.7835698.html

Dela