Glosor v. 47 Malins grupp EXTRA

Övningen är skapad 2017-11-17 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • segla sail
 • skatt treasure
 • annars or
 • regel rule
 • bestämma decide
 • släcka turn out
 • bli av med lose
 • skära av cut off
 • rymma run away
 • öde deserted
 • ö island
 • betyda mean
 • fånge prisoner
 • hemlighet secret
 • förbjuden forbidden
 • bry sig om care
 • en gång once
 • gömma sig hide
 • kämpa fight
 • till sist finally
 • ta till fånga catch
 • de konstiga the strange thing
 • fly escape
 • försvinna disappear
 • skägg beard
 • tändsticka match
 • kräckinjagande frightening
 • flotta navy
 • till slut in the end
 • fläta braid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-47-malins-grupp-extra.7807279.html

Dela