Glosor v. 43 Malins grupp EXTRA

Övningen är skapad 2017-10-19 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gammal ancient
 • levande alive
 • livet efter detta after-life
 • tjänstefolk servants
 • medlem member
 • grav tomb
 • måltid meal
 • odla grow
 • vete wheat
 • korn barley
 • söta sweeten
 • tillfälle occasion
 • gäst guest
 • vuxen adult
 • tvätta, rengöra clean
 • maträtt course
 • ödla lizard
 • konstig strange
 • vanor manners
 • artigt polite
 • rapa belch
 • spotta spit
 • laga mat cook
 • gryta pot
 • koka boil
 • krok hook
 • steka roast
 • mjöd mead
 • svamp mushroom
 • våldsam violent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-43-malins-grupp-extra.7715548.html

Dela