Glosor v 40

Övningen är skapad 2016-09-29 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • how do I get to hur kommer jag till
  • market marknad
  • toy leksak
  • the biggest den största
  • world värld
  • in front of framför
  • underground tunnelbana
  • next to bredvid
  • these dessa
  • of course ja visst!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-40.6611681.html

Dela