Glosor v. 40 Malins grupp EXTRA

Övningen är skapad 2017-09-28 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • queue
 • studsa bounce
 • skrika shout
 • rädd scared
 • fegis coward, chicken
 • slåss fight
 • dumt stupid
 • titta på watch
 • klättra climb
 • stege ladder
 • bakom behind
 • reach
 • peka mot point at
 • förvånad surprised
 • översta våningen the top floor
 • kommer att will
 • kommer inte att will not
 • rep rope
 • oroa dig inte do not worry
 • säkert safe
 • kant edge
 • mark ground
 • ljud sound
 • viskning whisper
 • rycka till pull
 • sänka ner lower
 • tills until
 • röra vid touch
 • som om as though
 • rädsla fear

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-40-malins-grupp-extra.7602750.html

Dela