Annonser


Glosor v. 37

Övningen är skapad 2020-09-09 av Klajoh04. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • oskuld virginity
 • ordförande chairman
 • utbilda, gå i skolan educate
 • grunda found
 • postorder mail order
 • återförsäljare retailer
 • självbiografi autobiography
 • närsynt short-sighted
 • anse deem
 • exakt accurately
 • blanda ihop confuse
 • intuitiv, ung, att gå på känsla intuitive
 • förslag proposal
 • dröja vid, älta dwell
 • fatta tag i, begripa grasp
 • utveckla, vidga expand
 • min räddning saving grace
 • överskatta overestimate
 • privatskola public school
 • mobba bully
 • lärare master
 • bli underkänd fail
 • ytterst intensely
 • angelägen keen
 • vara bäst, utmärka sig excel
 • pokal cup
 • sprinterlopp sprinting
 • häcklöpning hurdling
 • sväva soar
 • försvarare defender
 • göra mål score a goal
 • sparka boot
 • studsa bounce
 • slå omkull floor somebody
 • glidtackling sliding tackle
 • hemsk, fasanfull ghastly
 • en bråkdel av en sekund a split second
 • vriden twisted
 • vinkel angle
 • husmor matron
 • svåra plågor agony
 • brosk cartilage
 • narkos general anaesthetic
 • medvetslös unconscious
 • evakuera evacuate
 • återhämta recover
 • spiselhylla mantelpiece
 • längdhopp long jump

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-37.9915594.html

Dela