Glosor v. 36 Malins grupp

Övningen är skapad 2017-08-31 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vem är? who is?
 • träffas meet
 • du själv yourself
 • klaga complain
 • Hur är läget? How is it going?
 • kasta throw
 • hämta bring back
 • ingen aning no idea
 • jättejärna badly
 • en gång om dagen once a day
 • komma med bring
 • två gånger twice
 • konstigt strange
 • du har rätt you are right
 • ge mat feed
 • smaklig måltid enjoy your meal
 • Vi ses see you later
 • till sist finally
 • börja begin
 • varandra each other

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-36-malins-grupp.7413632.html

Dela