Glosor v. 3 Malins grupp

Övningen är skapad 2018-01-14 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cykelsadel seat
 • tvärs över across
 • jobbigt tough
 • punktering flat tire
 • uppfinna invent
 • döv deaf
 • kusligt scary
 • bära wear
 • hörapparat hearing aid
 • lära teach
 • knacka tap
 • axel shoulder
 • uppmärksamhet attention
 • medan while
 • lära sig learn
 • plötsligt all of a sudden
 • lossna come off
 • fungera work
 • trampa pedal
 • utan without
 • köra ride
 • stel numb
 • nerför downhill
 • tröttsam tiring
 • navkapsel hub cap
 • upp- och nedvänd upside-down
 • skål bowl
 • försiktig careful
 • glida av slide off
 • faktiskt actually
 • väg highway
 • längst fram in the front
 • gå i mål finish
 • skoja kid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-3-malins-grupp.7924626.html

Dela