Glosor v. 15 Malins grupp

Övningen är skapad 2018-04-05 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bli become
 • människa human
 • fördriva tiden pass the time
 • intervjua interview
 • återkomst return
 • rymden space
 • känna sig feel
 • veta know
 • ensam alone
 • upphetsad excited
 • glömma forget
 • skojar du? are you kidding?
 • det struntar jag i I do not care
 • det räcker nu that is enough
 • låna borrow
 • de flesta most
 • kanske maybe
 • prova try on
 • skinn, läder leather
 • falsk, inte äkta fake
 • skillnad difference
 • åsikt opinion
 • ljus bright
 • förbi past
 • presentera introduce

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-15-malins-grupp.8171501.html

Dela