Glosor v. 12 Malins grupp

Övningen är skapad 2018-03-14 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skriva dagbok keep a diary
 • influensa flu
 • uttråkad bored
 • jag fryser I am cold
 • nysa sneeze
 • sätta eld på set fire to
 • flyga fly
 • by village
 • peka på point at
 • människa human
 • bunden tied
 • somna fall asleep
 • tråkig boring
 • hur som helst anyway
 • vakna wake up
 • oljud noise
 • ta med bring
 • vaken awake
 • lära teach
 • bränna burn
 • skydda protect
 • olycka accident
 • spännande exciting
 • konstig strange
 • bryta av break
 • vad som helst anything
 • andedräkt breath
 • klia scratch
 • mage stomach
 • försiktig careful

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-12-malins-grupp.8128957.html

Dela