Glosor v. 12 extra

Övningen är skapad 2017-03-20 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • biobiljett cinema ticket
 • har inte råd med can not afford
 • pank broke
 • granne neighbour
 • så mycket som as much as
 • nog, tillräckligt enough
 • åtminstone at least
 • så fort som as soon as
 • på väg on my way
 • borde hålla på med should be doing
 • ensam alone
 • mörk dark
 • annons advert
 • utantill by heart
 • tecknad, animerad animated
 • hyra hire
 • fortsätta go on
 • slut ending
 • välj choose
 • helt totally

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-12-extra.7190092.html

Dela