Glosor v. 11 Malins grupp

Övningen är skapad 2018-03-08 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • drake dragon
 • hjälte hero
 • slå beat
 • framåt forward
 • hemsk terrifying
 • grym cruel
 • varelse creature
 • täckt covered
 • fjäll (på hud) scale
 • spruta eld breathe fire
 • skatt(er) treasure
 • moln cloud
 • föra med sig, framkalla bring
 • framtid future
 • bekämpa, slåss fight
 • äventyr adventure
 • växa ut grow
 • begrava bury
 • giftig poisonous
 • utom except
 • val choice
 • binda tie
 • stöta push

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-11-malins-grupp.8109535.html

Dela