Glosor v. 10 standard

Övningen är skapad 2017-02-27 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • samling i aulan för hela skolan assembly
 • Aula school hall
 • scen stage
 • alfabet alphabet
 • sång song
 • vers verse
 • klasskamrater classmate
 • uttråkad bored
 • gäspa yawn
 • peka point
 • fnittra giggle
 • luta lean

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-10-standard.7137888.html

Dela