Annonser


Glosor till kapitel 8a Chatting down under w.5

Övningen är skapad 2019-01-25 av Charlott1988. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • chat chatta, snacka
 • request förfrågan
 • accept acceptera
 • conversation samtal
 • ahead före
 • convict straffånge
 • immigrate invandra
 • former före detta
 • multicultural mångkulturell
 • dry torr
 • for years på många år
 • holy helig
 • keep in touch hålla kontakten
 • throw, threw, thrown kasta, kastade, har kastat
 • swim, swam, swum simma, simmade, har simmat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-till-kapitel-8a-chatting-down-under-w-5.8824296.html

Dela