Glosor till kapitel 6a I don't like them v.47

Övningen är skapad 2018-11-13 av Charlott1988. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • have met har träffat
 • yet ännu
 • it's a pity det är synd
 • on the dole arbetslös
 • sniff sniffa, lukta
 • twice två gånger
 • stink stank
 • first floor första våningen
 • prefer föredra
 • emigrate utvandra
 • I've bought jag har köpt
 • flat lägenhet
 • dish maträtt
 • Well, I never! Det var som sjutton!
 • join göra sällskap

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-till-kapitel-6a-i-dont-like-them-v-47.8667819.html

Dela