Glosor till kapitel 2b Piggy v.39

Övningen är skapad 2018-09-19 av Charlott1988. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at first först
 • all the time hela tiden
 • used to brukade
 • you've got to du måste
 • behave uppföra sig
 • realise inse
 • at the same time samtidigt
 • admire beundra
 • though emellertid
 • got ready gjorde oss klara
 • straight over to rakt fram till
 • no need to du behöver inte
 • look after ta hand om
 • stunned chockad
 • in the middle of mitt i

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-till-kapitel-2b-piggy-v-39.8452944.html

Dela