Glosor till 17.9-2020

Övningen är skapad 2021-01-12 av zuzannagnap. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • candle ljus
 • set in börja
 • flicker fladdra
 • fade slockna/försvagas
 • orphanage barnhem
 • foster home fosterhem
 • mentally ill psykiskt sjuk
 • on her own ensam
 • due to på grund av
 • legend legend
 • extremely oerhört/extremt
 • jealous svartsjuk
 • actually faktiskt/i själva verket
 • less than mindre än
 • split up separera
 • lead singer sångare/sångerska
 • cope with klara
 • dependent on beroende på
 • drug drog

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-till-17-9-2020.9941477.html

Dela

Annonser