Glosor spanska v.16

Övningen är skapad 2018-04-15 av 04daty. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lejos långt
 • energía energi
 • negar förneka
 • agarrar hålla i ngt
 • empezar att starta
 • ganas lust/vilja
 • quiero jag vill ha
 • he visto jag har sett
 • anormal onormal
 • gustar att tycka om
 • parte del
 • hablar att tala
 • trabajo arbete
 • sueño dröm
 • pedir att fråga
 • estoy jag är
 • tanto så mycket
 • calle gata

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-spanska-v-16.8175663.html

Dela